covid
killer
products

ปัจจุบันด้วยรูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19 ทำให้มาตรฐานการป้องกัน และการดูแลสุขภาพมีการปรับตัวสูงขึ้น การสัมผัสสิ่งของต่างๆ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรานำเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย แล้วเราจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร?

uv-c
disinfections

รังสี UV-C มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเแพทย์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ เนื่องจาก UV-C เป็นช่วงคลื่นที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้ในระดับ DNA โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ทำให้มีความปลอดภัยสูง โดยล่าสุดบริษัท Signify ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ทำการทดลองประสิทธิภาพของหลอดฟิลิปส์ UV-C พบว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.99%

uv-c ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศ

เชื้อโรค เชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย สามารถแพร่กระจายทางอากาศ ทางการหายใจ การพูดคุย ไอจาม การทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อน ความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่สามารถกระจายแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

” ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ เพื่อสร้างความปลอดภัย “

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

โคมไฟ UV-C แบบติดตั้งบนผนัง

โคมไฟ UV-C disinfection upper air แบบติดผนัง แบรนด์ PHILIPS ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สะสมอยู่ภายในอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน อีกทั้งไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

โคมไฟ UV-C แบบติดตั้งบนเพดาน

Philips UV-C disinfection upper air CM สำหรับติดตั้งบนฝ้า เพดาน ที่มีความสูงของเพดานภายในห้องหรืออาคารต่างๆไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส covid 19 และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยรังสี UV-C สามารถส่องออกจากโคมไฟได้ถึง 4 ทิศทาง และมีระยะการทำงานในแต่ละทิศทางอย่างละ 2 เมตร ด้วยการออกแบบที่ให้รังสี UV-C อยู่เฉพาะส่วนบนของเพดาน ทำให้ขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UV-C เรายังคงทำกิจกรรม หรือ ทำงานต่างๆ ภายในห้องได้

เครื่อง UV-C แบบตั้งพื้น

Philips UV-C disinfection floor standing air unit คือ เครื่อง UV-C แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับตั้งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภายในห้อง หรือ อาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส Covid 19 และแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในอากาศ ลักษณะการออกแบบของเครื่อง UV-C เป็นแบบระบบปิด คือ ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนออกมาจากตัวเครื่อง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก และไม่ต้องใช้ช่างในการติดตั้ง สามารถเสียบปลั๊กเปิดใช้งานได้ทันที

เครื่อง UV-C G2 แบบตั้งพื้น (สำหรับห้องขนาดเล็ก)

Philips UV-C disinfection floor standing air unit คือ เครื่อง UV-C แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับตั้งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภายในห้องขนาดเล็ก หรือ อาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส Covid 19 และแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในอากาศ ไม่มีรังสี UVC ออกมาจากตัวเครื่อง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถเสียบปลั๊กเปิดใช้งานได้ทันที

uv-c ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนวัตถุ

เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 5 วัน ดังนั้น อุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นประจำ หรือใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการใช้แสง UV-C เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการใช้ซ้ำในแต่ละวันนั้นจะทำให้อุปกรณ์ของคุณปลอดภัยจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้ถึง 99.99%

ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในสิ่งของ ช่วยลดการติดเชื้อ

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ

ตู้อบ UV-C ความจุ 48 ลิตร

ตู้อบ UV-C ขนาด mini ความจุ 48 ลิตร ตัวตู้เป็นพลาสติก ABS สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ที่อยู่บนผิวสัมผัสของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สามารถยับยั้งเชื้อโรคได้รอบทิศทาง 360 องศา และสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

ตู้อบ UV-C ความจุ 77 ลิตร

ตู้ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อ Covid-19 ด้วยรังสี UV-C โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซน ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือความร้อนที่ทำลายพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงที่สุด สามารถยับยั้งเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้ 360 องศา รอบทิศทาง และสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง 99.99%

ตู้อบ UV-C ความจุ 110 ลิตร

ตู้ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อ Covid-19 ด้วยรังสีUV-C โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซน ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือความร้อนที่ทำลายพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงที่สุด สามารถยับยั้งเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ 360 องศา รอบทิศทาง และสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง 99.99%

UV-C ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิว

หากมีคนไอจาม หรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมา ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิว และวัตถุใกล้เคียง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ หรือ โทรศัพท์ หากพวกเขามีเชื้อไวรัส ผู้ที่สัมผัสอาจจะรับเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อน และไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือ ปาก

” ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในพื้นผิว สามารถลดการติดต่อได้

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

โคมไฟแบบยาวพร้อมหลอดไฟ UV-C พื้นฐาน

สำหรับติดตั้งภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถยับยั้ง
เชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

โคมไฟแบบยาวและแผ่นสะท้อนแสงพร้อมหลอดไฟ UV-C พื้นฐาน 2 หลอด​

สำหรับติดตั้งภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการฆ่ายับยั้งเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

โคมไฟแบบยาวพร้อมหลอดไฟ UV-C และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สำหรับติดตั้งที่ภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

เครื่อง UV-C แบบเคลื่อนย้ายได้ 1 แขน พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เครื่อง UV-C ที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้อง หรือ สถานที่ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ที่อยู่ในอากาศ พื้นผิวสัมผัสของวัตถุ และพื้นผิวต่างๆ ภายในห้อง ครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ 10-90 ตารางเมตร พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้อง เครื่องจะตัดการทำงานโดยทันที สามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลได้ระยะไกลถึง 50 เมตร และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคที่ระดับ 4 log หรือ 99.99%

เครื่อง UV-C แบบเคลื่อนย้ายได้ 2 แขนพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เครื่อง UV-C ที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้อง หรือ สถานที่ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ที่อยู่ในอากาศ พื้นผิวสัมผัสของวัตถุ และพื้นผิวต่างๆ ภายในห้อง ครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ 10-185 ตารางเมตร พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องเครื่องจะตัดการทำงานโดยทันที และสามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลได้ระยะไกลถึง 50 เมตร และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคที่ระดับ 4 log หรือ 99.99%