covid
killer
products

ปัจจุบันด้วยรูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19 ทำให้มาตรฐานการป้องกัน และการดูแลสุขภาพมีการปรับตัวสูงขึ้น การสัมผัสสิ่งของต่างๆ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรานำเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย แล้วเราจะป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร

uv-c
disinfections

รังสี UV-C มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเแพทย์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ เนื่องจาก UV-C เป็นช่วงคลื่นที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้ในระดับ DNA โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ทำให้มีความปลอดภัยสูง โดยล่าสุดบริษัท Signify ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ทำการทดลองประสิทธิภาพของหลอดฟิลิปส์ UV-C พบว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.99%

uv-c ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศ

เชื้อโรค เชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย สามารถแพร่กระจายทางอากาศ แพร่กระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจาม การทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อน ความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุณสามารถกระจายแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

” ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ เพื่อสร้างความปลอดภัย

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

โคมไฟ UV-C แบบติดตั้งผนัง

โคมไฟ UV-C disinfection upper air แบบติดผนัง แบรนด์ PHILIPS ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สะสมอยู่ภายในอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน และไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

โคมไฟ UV-C แบบติดตั้งเพดาน

Philips UV-C disinfection upper air CM สำหรับติดตั้งกับฝ้า เพดาน ที่มีความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ภายในห้องหรืออาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส covid 19 และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยรังสี UVC สามารถส่องออกจากโคมไฟได้ถึง 4 ทิศทาง และมีระยะการทำงานแต่ละทิศทาง 2 เมตร ด้วยการออกแบบที่ให้รังสี UVC อยู่เฉพาะส่วนบนของเพดาน ทำให้ขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UVC เรายังคงทำกิจกรรม หรือ ทำงานต่างๆ ภายในห้องได้

เครื่อง UV-C แบบตั้งพื้น

Philips UV-C disinfection floor standing air unit คือ เครื่อง UVC แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับตั้งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภายในห้อง หรือ อาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส Covid 19 และแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในอากาศ ลักษณะการออกแบบของเครื่อง UVC เป็นแบบระบบปิด คือ ไม่มีรังสี UVC ออกมาจากตัวเครื่อง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก และไม่ต้องใช้ช่างในการติดตั้ง สามารถเสียบปลั๊กเปิดใช้งานได้ทันที

uv-c ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนวัตถุ

เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 5 วัน ดังนั้น อุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นประจำ หรือใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง การยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการใช้ซ้ำในแต่ละวันช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียจะถูกทำลาย

ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในสิ่งของ ช่วยลดการติดเชื้อ

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ

ตู้อบ UV-C ความจุ 48 ลิตร

ตู้อบ UVC ขนาด mini ความจุ 48 ลิตร ตัวตู้เป็นพลาสติก ABS สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ที่อยู่บนผิวสัมผัสของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รอบทิศทาง 360 องศา และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

ตู้อบ UV-C ความจุ 77 ลิตร

ตู้ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อ Covid-19 ด้วยรังสียูวีซี โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซน ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือความร้อนที่ทำลายพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงที่สุด สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวสัมผัสบนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ 360 องศา รอบทิศทาง และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99%

ตู้อบ UV-C ความจุ 110 ลิตร

ตู้ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อ Covid-19 ด้วยรังสียูวีซี โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซน ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือความร้อนที่ทำลายพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงที่สุด สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวสัมผัสบนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ 360 องศา รอบทิศทาง และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99%

UV-C ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิว

หากมีคนไอจาม หรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมา ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิว และวัตถุใกล้เคียง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ หรือ โทรศัพท์ หากพวกเขามีไวรัส อาจจะรับเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิว หรือวัตถุที่ปนเปื้อน และไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือ ปาก

” ใช้แสง UV-C ในการยับยั้งเชื้อโรคในพื้นผิว สามารถลดการติดต่อได้

สินค้าแนะนำสำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

โคมไฟแบบยาวพร้อมหลอดไฟ UV-C พื้นฐาน

สำหรับติดตั้งประจำที่ภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

โคมไฟแบบยาวและแผ่นสะท้อนแสงพร้อมหลอดไฟ UV-C พื้นฐาน 2 หลอด​

สำหรับติดตั้งประจำที่ภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

โคมไฟแบบยาวพร้อมหลอดไฟ UV-C และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สำหรับติดตั้งประจำที่ภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ และพื้นผิวภายในห้อง โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึงระดับ 4 log หรือ 99.99%

เครื่อง UV-C แบบเคลื่อนย้ายได้ 1 แขนพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เครื่อง UV-C ที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้อง หรือ สถานที่ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ที่อยู่ในอากาศ พื้นผิวสัมผัสของวัตถุ และพื้นผิวต่างๆ ภายในห้อง ครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ 10-90 ตารางเมตรพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องเครื่องจะตัดการทำงานโดยทันที สามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลได้ระยะไกลถึง 50 เมตร และมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคที่ระดับ 4 log หรือ 99.99%

เครื่อง UV-C แบบเคลื่อนย้ายได้ 2 แขนพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เครื่อง UV-C ที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้อง หรือ สถานที่ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ที่อยู่ในอากาศ พื้นผิวสัมผัสของวัตถุ และพื้นผิวต่างๆ ภายในห้อง ครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ 10-185 ตารางเมตรพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องเครื่องจะตัดการทำงานโดยทันที และสามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลได้ระยะไกลถึง 50 เมตร และมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคที่ระดับ 4 log หรือ 99.99%