BIOZONE TECHNOLOGY

นวัตกรรมของ BIOZONE คือ ผลรวมของนวัตกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน
ใน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ “Photo Plasma” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรม
อื่นๆอันประกอบด้วย

 • UV LIGHT

แสงยูวีนั้นมีพลังมากพอที่จะเจาะผนัง เซลล์ของจุลินทรีย์และทำลาย DNA ช่วยหยุดการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์

 • OZONE

โอโซนช่วยลดการปรากฏตัวของเชื้อ โรคไวรัสและเชื้อรา จะทำลาย VOC ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 • PHOTOCATALYTIC OXIDATION

กระบวนการออกซิเดชั่นที่รวม UV ความเข้มสูงทำปฏิกิริยากับโลหะเกิด อนุมูลอิสระเพื่อการจัดเชื้อโรค

 • NEGATIVE IONS 

ประจุลบจะลดความเข้มข้นของ สารเคมีที่เป็นอันตรายในอากาศโดย การปรับสมดุลจำนวนไอออนบวก

 • PHOTO PLASMA

PHOTOPLASMA ช่วยลดแบคทีเรีย ไวรัสเชื้อราสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และกลิ่นไม่พึงประสงค์

ซึ่งนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นกระบวนการในการฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติอยู่แล้ว และเป็นนวัตกรรมซึ่ง สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

PR SERIES

เครื่องฟอกอากาศ ไบโอโซน รุ่น PR Series เป็นรุ่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูง เพราะคอบโจทย์ทั้งในแง่คุณภาพและราคา รวมทั้งหน้าที่การใช้งานที่ครบถ้วน เหมาะกับการใช้งานทั่วไปภายในบ้านและสถานประกอบการ เช่น ออฟฟิศ คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ ซึ่งในซีรีย์นี้จะประกอบไปด้วยรุ่น PR 10 , PR 20 และ PR 30 โดยดีไซน์ภายนอกนั้นจะเหมือนกันทุกรุ่น แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ที่จะทำการฟอกอากาศนั่นเอง

คุณสมบัติ :

 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด
 • สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และทำลายฝุ่นควันที่เป็นอันตราย รวมทั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้
 • สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
 • บำรุงรักษาง่าย ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย
 
รุ่นพื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน (ตร.ม.)  
PR – 10 ≤50
PR – 20 75
PR – 30 100

AIRCARE SERIES

เครื่องฟอกอากาศ ไบโอโซน รุ่น AirCare เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะตามเขตชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในลิฟท์ รถไฟฟ้า ร้านอาหาร ผับ โรงเรียน ห้องประชุม โรงภาพยนตร์ หรือภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานในห้องน้ำส่วนตัว และห้องน้ำสาธารณะอีกด้วย เพราะสามารถกำจัดจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่นอันไม่ พึงประสงค์และโรคต่างๆ ในห้องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

คุณสมบัติ :

 • เหมาะกับพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนของคนเมือง
 • สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะให้กับห้องน้ำ
 • ปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย สิ่งปนเปื้อน และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
 • ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรหรือสถานที่
รุ่นพื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน (ตร.ม.)  
AC – 10 ≤50
AC – 20 75
AC – 30 100